KATASTR NEMOVITOSTÍ

SLUŽBY V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  •  vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu
  •  geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí 
  •  geometrické plány pro vyznačení rozestavěných budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru)
  •  geometrické plány pro rozdělení pozemků (odkup nebo darování části pozemku)
  •  geometrické plány pro změnu hranic pozemků
  •  geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku apod.)
  •  geometrické plány pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem
  •  geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí)
  •  geometrické plány pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  •  geometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice)