INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

 •  polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality
 •  vyhotovení tématických map velkých měřítek
 •  vyhotovení digitálního modelu terénu (DMT)
 •  podélných a příčných řezů
 •  výpočet a vizualizace objemů (kubatur)
 •  vytyčení obvodu staveniště
 •  vytyčení výkopů a zemních prací
 •  vytyčení prostorové polohy stavebního objektu
 •  vytyčení podrobných bodů stavebního objektu
 •  kontrolní měření v průběhu výstavby, vyhodnocování odchylek od projektové dokumentace
 •  zaměření geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (zpracování dle směrnic a předpisu správců)
 •  vytyčení jeřábové dráhy, zaměření a výpočet geometrických parametrů stávající jeřábové dráhy
 •  měření posunů stavebních objektů